Fabrika Enerji Yönetimi

Learning Brain IoT Platformu

Güvenli, Güçlü altyapısı ve GRIDEPP uzmanlığı ile geliştirilen Learning Brain ile işletmenizin enerji ve proses verimliliği sürekli gözetim altında tutularak daha düşük enerji maliyetleri, daha yüksek operasyonel verimlilik, isabetli hedef koyma, kestirimci bakım ile plansız duruşların önlenmesi ve kanunen zorunlu enerji etüt raporlarının oluşturulması artık hem çok kolay hem de tek bir entegre sistemde toplandı.Sahadan eş zamanlı toplanan veriler sürekli olarak toplanır, arşivlenir, analiz edilir ve karşılaştırmalı raporlanır. Verimsizlikler ve arızalar oluşmadan önlenir, uygulanan projelerin getirileri doğrulanır, anahtar performans göstergelerinin ve toplam ekipman etkinliklerinin takibi sağlanır.

 

Karbon Ayak İzi

CO2 sera gazı emisyonuna neden olan gazlardan biridir. Sera gazları atmosferde yüksek konsantrasyonlara ulaştıklarında zarar vermeye başlamakta ve bu da iklim değişimlerine yol açmaktadır. verimli kullanımı, enerji maliyetlerini düşüreceği gibi çevreye salınan karbondioksit emisyonlarının da düşmesini sağlayacağından, yapılacak enerji verimliliği çalışmaları insanlık için her geçen gün büyüyen bir sorun haline gelen iklim değişikliği ve küresel ısınma için de etkin bir çözüm olacaktır.Karbondioksit emisyonlarının düşürülmesi, uzun vadede ürünlerin ve işletmelerin karbon nötrlüğünün sağlanması amacıyla ülkelerce yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi (SGET),  hakkında Yönetmelik” 17 Mayıs 2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yöntmelik kapsamına giren tesisler, 1 Ocak 2015 tarihinden başlayarak yıllık sera gazı emisyonlarını izleyecekler ve 30 Nisan 2016 tarihine kadar doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporlarını Bakanlığa sunacaklardır.Bu kapsam dahilinde, izleme raporlarının doğru ve tutarlı bir şekilde hazırlanmasına yönelik hizmet GRIDEEP bünyesinde sunulmaktadır.GRIDEEP hazırladığı, tesisiniz(kişi başı karbon emisyonu anlamına gelen) Karbon Ayak İzi ile ilgili hızlı ve basit bir özet sunmakta ve tasarruf potansiyelleri ile gelecek faaliyetlerin sürdürülebilirliği için alınması gereken önlemleri belirtmektedir.GRIDEEP bu alanda da işletmenize sürdürülebilir bir değer katmak için sizlere uzmanlığını sunmaktan ve danışmanlık yapmaktan memnuniyet duyacaktır

Akıllı Entegrasyon Sistemleri

Her kurumun kendi kimliği, kendi yapısı ve kendi iş süreçleri vardır ve paket programlar sizi kendisine uydurmaya çalışır. Entegrasyonlar iş süreçleri dikkate alınmadan yapıldığında büyük sorunlar çıkarırlar. İş süreçleri konusunda yüksek tecrübemizle sizin iş süreçlerinize göre tüm entegrasyonları uyarlayarak kalıcı ve verimli çözüm sağlıyoruz. Üstelik iş süreçleriniz de günün koşullarına göre güncellenmiş oluyor.

Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Geliştirme Hizmetleri

Grideep, müşterilerinin geniş ölçekte kişiselleştirme ve müşteri rahatlığı sağlamasına yardımcı olmak için makine öğrenimi ve yapay zeka geliştirme hizmetlerinde derin teknolojik uzmanlık kullanır. Hızlı prototipleme ve özel makine öğrenimi çözümleri için Ar-Ge yeteneklerimiz ve yapay zeka yazılımı geliştirmemiz, müşterilerin görünmeyen pazar segmentlerinden yararlanmalarını, daha verimli olmalarını ve ölçülebilir iş sonuçları elde etmelerini sağlar. Yapay zeka yazılım çözümleri ve makine öğrenimi geliştirme hizmetleri sunarak müşterileri memnun etmeye ve işletmeleri büyütmeye çalışır.

Operasyonel Verimlilik

Proseslerin takibi ile toplam ekipman etkinliği (OEE) takibi ve raporlaması ile operasyonel verimliliğin artırılması olanağı sağlama.

Anahtar Performans Göstergeleri–KPI

İşletmeler için kritik öneme sahip anahtar performans göstergelerinin takibi, analizi ve karşılaştırmalı raporlaması ile daha kolay hedef takibi olanağı sağlama.

Periyodik Tüketimler

24 saatlik periyotlarda birden fazla günü karşılaştırarak verimsiz kullanım alanlarını tespit edebilme olanağı sağlama.

Alarm

Kritik göstergelerin belirlenen aralıkların dışına çıkmasında uyarı alarmları oluşturabilme olanağı sağlama.

 

Periyodik Tüketimler

24 saatlik periyotlarda birden fazla günü karşılaştırarak verimsiz kullanım alanlarını tespit edebilme olanağı sağlama.

 

Kümülatif Grafikler

Kümülatif grafikler ile, farklı tüketicilerin güne, haftaya, aya, yıla ve maliyete göre zaman içinde kümülatif enerji tüketimlerini gösterebilme.

Akıllı Varlık ve Bakım Yönetim Sistemi

Kurusal varlık performansında sürekli olarak mükemmelliği sağlayan akıllı bir Varlık Performansı Yönetimi çözümüdür. Özellikle ,dinamik bir üretim talebine yanıt olarak tesis varlıklarının kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini artırır.Mobil uygulama aracılığıyla insanlarla arayüz oluşturur. Senkronizasyonu sayesinde, farklı tesis, kurumsal paydaşlar arasında fırsatçı işbirliğini kolaylaştırır – böylece arızaları önlemek için proaktif eylemler oluşturmak için etkili, zamanında manuel müdahalelere olanak tanır.

Regresyon Analizi

Tüketimlerin dış hava sıcaklığı, derece gün, üretim değerleri veya ilgilenilen diğer bir değere göre en iyi uyum eğrisi ile karşılaştırılması.

Isı Haritası

Tesisin yıllık ısı haritasının tek ekranda görüntülenmesi. Grafiğin herhangi bir noktasına tıklanarak günlük kesit görüntülemesi.

Grafiksel ve Karşılaştırmalı Analiz

Tüm verilerin istenilen zaman dilimlerinde grafiksel ve karşılaştırmalı analizlerinin yapılması.

Enerji Etüdü

Toplanan tüm verilerin analiz edilerek ve yorumlanarak enerji etüt raporlarının oluşturulması.

Enerji Yönetimi

Tesis yönetimi sürecini farklı departmanlara göre özelleştirilmiş raporlar oluşturarak takip edilmesi. ISO 50001 alt yapısı oluşturabilme.

ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı ile kuruluşların enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi dahil enerji performansının iyileştirilmesi için gerekli olan sistemleri ve prosesleri oluşturabilmesini sağlamaktadır; (ISO 50001 Yönetim Sistemi, sera gazı emisyonları ile diğer çevresel etkilerin ve enerji maliyetlerinin azaltılmasını hedeflemektedir. 5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin(VAP) uygulanmasına yönelik yapılan destekler yer almaktadır Bu desteklerden yararlanmak için kuruluşların ISO 50001 sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.) Grideep, alanında uzman kadrosu ile enerji verimliliği çalışmalarından elde ettiği bilgi ve tecrübeyi Enerji Yönetim Sistemi kurulumu danışmanlık hizmetlerine de yansıtmaktadır.  Grideep işbirliği ile kuracağınız Enerji Yönetim Sistemi ile, kuruluşunuzda tüketilen enerji ölçülebilir, yönetilebilir hale gelecek ve aynı zamanda enerji verimliliği açısından iyileştirmelerin sürekliliğini sağlayacaktır. Yapılacak olan interaktif eğitimler sayesinde  çalışanlarınızda, kendi faaliyet ve davranışlarının enerji tüketimine etkisi konusunda farkındalık oluşturacaktır.

İşletmenizin Enerji Beyni

LearningBrain, işletmenizin enerji verimliliğini ve proseslerinizin performansını takip ve analiz eden yeni nesil enerji IoT platformudur. Bütün haberleşme protokollerine uyumlu ve her platformdan ulaşılabilen LearningBrain ile bütün verilerinizi tek bir entegre sistemde toplayabilir, arşivleyebilir, grafiksel ve karşılaştırmalı analiz edebilir, kestirimci bakım çalışmalarınıza yön verebilir, daha gerçekçi hedef tespiti yapabilir ve anahtar performans göstergeleri (KPI) ile toplam ekipman etkinliklerini (OEE) takip edebilirsiniz.Toplanan tüm veriler analiz edilip yorumlanarak kanunen zorunlu enerji etüt raporlarınız oluşturulur. Enerji etüt raporlarında potansiyel verimlilik artırıcı projeler tespit edilir ve fizibilite raporları periyodik olarak sunulur. Gerçekleştirilen verimlilik artırıcı projelerin sonuçları ölçümlenerek doğrulaması yapılır; sağlanan reel tasarruflar raporlanır.Benzer dönemlerdeki enerji tüketim değerlerini karşılaştırarak enerji verimliliği düşük olan sistemleri ve alanları tespit edilmesi sağlanır.

Ne sunar

Uçtan uca kurumsal çözüm

Online Enerji ve Proses İzleme

Bütün Haberleşme Protolleri İle Çalışabilme

Farklı Platformlardan Ulaşım İmkanı

7/24 Veri Toplama, Arşivleme ve İzleme

Efektif Ekipman Proses Yönetimi

Grafiksel Analiz

Karşılaştırmalı Analiz

Regresyon Analizi

Enerji Haritalandırma

Benchmarking

Kişiselleştirme

Alarm

Maliyetleri düşük yüksek kalitede Entegrasyon

Akıllı bilgilendirme