Varlık İşlemleri ve Optimizasyonu

Akıllı Entegrasyon Sistemleri

Her kurumun kendi kimliği, kendi yapısı ve kendi iş süreçleri vardır ve paket programlar sizi kendisine uydurmaya çalışır. Entegrasyonlar iş süreçleri dikkate alınmadan yapıldığında büyük sorunlar çıkarırlar. İş süreçleri konusunda yüksek tecrübemizle sizin iş süreçlerinize göre tüm entegrasyonları uyarlayarak kalıcı ve verimli çözüm sağlıyoruz. Üstelik iş süreçleriniz de günün koşullarına göre güncellenmiş oluyor.

 

Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Geliştirme Hizmetleri

Grideep, müşterilerinin geniş ölçekte kişiselleştirme ve müşteri rahatlığı sağlamasına yardımcı olmak için makine öğrenimi ve yapay zeka geliştirme hizmetlerinde derin teknolojik uzmanlık kullanır. Hızlı prototipleme ve özel makine öğrenimi çözümleri için Ar-Ge yeteneklerimiz ve yapay zeka yazılımı geliştirmemiz, müşterilerin görünmeyen pazar segmentlerinden yararlanmalarını, daha verimli olmalarını ve ölçülebilir iş sonuçları elde etmelerini sağlar. Yapay zeka yazılım çözümleri ve makine öğrenimi geliştirme hizmetleri sunarak müşterileri memnun etmeye ve işletmeleri büyütmeye çalışır.

 

Operasyonel Verimlilik

Proseslerin takibi ile toplam ekipman etkinliği (OEE) takibi ve raporlaması ile operasyonel verimliliğin artırılması olanağı sağlama.

 

Anahtar Performans Göstergeleri–KPI

İşletmeler için kritik öneme sahip anahtar performans göstergelerinin takibi, analizi ve karşılaştırmalı raporlaması ile daha kolay hedef takibi olanağı sağlama.

 

Periyodik Tüketimler

24 saatlik periyotlarda birden fazla günü karşılaştırarak verimsiz kullanım alanlarını tespit edebilme olanağı sağlama.

 

Alarm

Kritik göstergelerin belirlenen aralıkların dışına çıkmasında uyarı alarmları oluşturabilme olanağı sağlama.

 

Kümülatif Grafikler

Kümülatif grafikler ile, farklı tüketicilerin güne, haftaya, aya, yıla ve maliyete göre zaman içinde kümülatif enerji tüketimlerini gösterebilme.

 

Akıllı Varlık ve Bakım Yönetim Sistemi

Kurulsal varlık performansında sürekli olarak mükemmelliği sağlayan akıllı bir Varlık Performansı Yönetimi çözümüdür. Özellikle ,dinamik bir üretim talebine yanıt olarak tesis varlıklarının kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini artırır.Mobil uygulama aracılığıyla insanlarla arayüz oluşturur. Senkronizasyonu sayesinde, farklı tesis, kurumsal paydaşlar arasında fırsatçı işbirliğini kolaylaştırır – böylece arızaları önlemek için proaktif eylemler oluşturmak için etkili, zamanında manuel müdahalelere olanak tanır.

 

Grafiksel ve Karşılaştırmalı Analiz

Tüm verilerin istenilen zaman dilimlerinde grafiksel ve karşılaştırmalı analizlerinin yapılması.